20 mei 2018

 

Privacy verklaring Vermeulen Woninginrichting Wageningen

 

Vermeulen Woninginrichting acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen de  Wet Bescherming persoonsgegevensns (Wbp) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent o.a.

  1. Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
  2. Wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens, de zogenoemde NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  3. Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  4. Wij zullen uw NAW gegevens niet gebruiken voor Digitale marketing.
  5. Wij maken geen gebruik van een klantenbestand en bouwen deze ook niet op. Facturen en offertes worden wel (digitaal) gearchiveerd.
  6. Uw klantgegevens worden niet gedeeld.
  7. NAW gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van uw bestelling.
  8. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.