door op “Accepteer” te klikken ga je akkoord met het opslaan van cookies op jouw device om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Lees alstublieft eerst de onderstaande voorwaarden voordat u gebruik maakt van de Vermeulen Woninginrichting website. Door de website te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden die deze overeenkomst (‘Overeenkomst’) bevat hebt gelezen en begrepen en ermee instemt deze na te leven. Vermeulen Woninginrichting kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Als u deze website verder gebruikt houdt dat in dat u de geldende voorwaarden ten tijde van het moment van uw gebruik accepteert. U dient deze pagina te bezoeken voordat u deze website gebruikt om vast te stellen wat de huidige voorwaarden zijn waaraan u gebonden bent.

Privacy
Vermeulen Woninginrichting verzamelt geen informatie over de gebruikers van deze website

Bedrijfsidentificatie en handelsmerken
Alle geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken en/of dienstmerken die op de website worden gebruikt of genoemd, zijn de eigendom van Vermeulen Woninginrichting en/of haar gelieerde ondernemingen, tenzij anderszins is aangegeven. U mag deze merken op geen enkele wijze zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van deze ondernemingen gebruiken, kopiëren, herproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, overbrengen, verspreiden of wijzigen. Het is verboden de handelsmerken en/of dienstmerken van Vermeulen Woninginrichting te gebruiken op andere websites zonder onze toestemming.

Sectie
Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, behalve waar dat uitdrukkelijk anders is gesteld.

Eigendomsrechten op inhoud
U erkent en stemt ermee in dat Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, muziek, geluid, foto’s, video, grafisch of ander materiaal op deze website, in gesponsorde advertenties of in andere informatie die aan u wordt gepresenteerd (‘Inhoud’), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten.Vermeulen Woninginrichting verleent u toestemming om delen van de website voor eigen gebruik elektronisch te kopiëren en af te drukken. Vermeulen Woninginrichting behoudt echter het auteursrecht op al dit materiaal. U begrijpt en stemt ermee in dat het u alleen is toegestaan om deze Inhoud te gebruiken op de wijze zoals in deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan en dat u deze Inhoud niet zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke goedkeuring van Vermeulen Woninginrichitng mag kopiëren, herproduceren of verspreiden of daarvan afgeleide werken creëren.